Taxaties

Wat is een (NWWI) taxatie?

Doel van taxatie

Wat doet een taxateur

Wilt u meer weten over taxaties...

of heeft u een taxatie nodig? Neem dan contact met ons op

WAT IS EEN (NWWI) TAXATIE?

Een taxatie is een waardering van een woning door een (onafhankelijke) taxateur. Een NWWI rapport noemt men ook wel een gevalideerd taxatierapport.

Het NWWI is een landelijk, onafhankelijk taxatie instituut. Het NWWI accepteert alleen taxateurs die aan de strenge kwaliteitseisen voldoen. De taxateur moet vermeld staan in het register van het NRVT. Een NWWI taxatie wordt door alle geldverstrekkers geaccepteerd.

DOEL VAN TAXATIE

Zorg ervoor dat het doel van de taxatie helder is. Vaak is het doel van een taxatie het krijgen van een financiering bij een bank, de waarde moet dan vastgesteld worden door een onafhankelijke taxateur en het rapport moet worden gevalideerd.

WAT DOET EEN TAXATEUR

Voordat de taxatie plaats vindt, wordt de opdracht ingevoerd in de uitwerk soft ware. Hierin bevinden zich standaard de opdrachtvoorwaarde. De taxateur vult hier alle gegevens in zoals opnamedatum en het afgesproken tarief. De opdrachtgever (klant) kan/moet hiervoor akkoord geven. Dat kan gewoon digitaal. De opdrachtgever wordt automatisch op de hoogte gehouden van de vorderingen en ontvangt een melding wanneer het rapport klaar is.
Op kantoor zal verder het nodige vooronderzoek plaatsvinden. Denk hierbij aan een eventueel bodemonderzoek, bestemmingsonderzoek en het raadplegen van de eigenaars informatie.

Daarna volgt de opname van de woning. Hierbij wordt een algehele indruk van de woning opgedaan. Tijdens de ronde kunnen er door de taxateur vragen worden gesteld waar je natuurlijk eerlijk antwoord op moet geven en er worden foto’s gemaakt van de woning.

Er wordt niet alleen gekeken naar het type woning en bouwstijl, maar ook naar de onderhoudsstaat, gebruikte materialen en afwerking van de woning. De ligging, de grootte van de woning en de kavelgrootte. Hoe is de ligging van de tuin of het balkon ten opzichte van de zon. En ook niet te vergeten. Hoe duurzaam is de woning? Wat is het energielabel? Denkt u aan isolatie, zonnepanelen en een warmtepomp. Allemaal zaken die meewegen bij het vaststellen van de waarde van een woning.

Nadat alle gegevens verzameld zijn wordt de taxatie uitgewerkt en in het geval van een gevalideerd rapport te controle ingediend bij het NWWI. Wanneer alles akkoord is krijgt de taxateur een code om het rapport digitaal te ondertekenen
Wilt u meer weten over taxaties of heeft u een taxatie nodig? Neem dan contact met ons op via onderstaande button